Naše poslání

  • Doprovázíme mladé lidi z dětských domovů, pěstounské péče a ohrožených rodin tak, aby převzali zodpovědnost za svůj vlastní život.
  • Jsme lidským zázemím, kde mohou sdílet své starosti, problémy i úspěchy tak, aby postupně svůj život zvládali sami.
  • Nabízíme osvědčené programy, které jsou vzájemně provázané. Z nich je možné vybrat si tak, aby byly co nejvíce prospěšné těm, pro které tu jsme.

DALŠÍ DŮVOD K VDĚČNOSTI aneb JAK SE DAJÍ DOBRÉ SKUTKY ŠÍŘIT DÁL (18. 6. 2018)

Pá, 22. 6. 2018

Na konci školního roku se každoročně my pracovníci Centra Don Bosco setkáváme s našimi dobrovolníky, dobrodinci a příznivci. V tom každodenním shonu nezbývá jindy moc času na to zastavit se a poděkovat všem, kteří nás mnoha způsoby podporují. Sešlo se nás tentokrát přes padesát: nejdřív na mši sv. a pak společně na hřišti. Počasí letos bylo opravdu vlídné.

Ženy pro ženy (16.-17.6.2018)

Pá, 22. 6. 2018

Máme tato čistě ženská setkání rády. Společný oběd, společné sdílení, kreativní práce a vzájemné naslouchání… Zažily jsme společný zájem o to, s čím se ta která z nás aktuálně potýká. A zamýšlely jsme se také nad tím, jaký vliv má na náš život nedostatečná péče blízké osoby. Pustily jsme si k tomu film o potřebě kontaktu maminky s dítětem a zkoušeli jsme pomocí kreativních karet vyjádřit a sdílet své vnímání situací, své postoje. Vážím si našich mladých žen a jejich odhodlání nesáhnout po snadných cestách.

Setkání absolventů (9.-10. 6. 2018)

Pá, 22. 6. 2018

Tohle setkání je pro nás, jak víte, už tradiční. Venku bylo ohromné horko. Přesto někteří naši přátelé přijeli, i když ne ve velkém počtu. Myslím ale, že to bylo nakonec dobře, protože jsme měli opravdu dost potřebného prostoru na sdílení a hledání řešení pro situace našich mladých přátel. Hlavním tématem tentokrát byly partnerské vztahy. To, čeho jsme si s kolegyní Ivou nejvíc cenily, byla otevřenost a upřímné hledání našich přátel. (Sama si vždy říkám, jestli bych sama uměla žít dobře v partnerském vztahu, kdybych ho u rodičů nikdy doma nezažila…)

BURZA FILANTROPIE (6. 6. 2018)

Pá, 22. 6. 2018

Letos jsem na Burze filantropie v Pardubicích vystupovala s kolegyní Ivou poprvé.  Prezentovaly jsme projekt Být spolu se musíme učit.

7. Víkend Základního kurzu (1. – 3. 6. 2018)

Pá, 8. 6. 2018
Asi každý pochopil již při balení, že tento kurz bude výjimečný. Ano, bylo důležité nezapomenout společenský oděv. Ale popořádku. V pátek jsme mohli mimo jiné nahlédnout do plánů, co nás čeká o prázdninách, na co se těšíme. V sobotním dopoledni jsme především „riskovali“ a zápolením skupin se dotýkali témat bydlení, práce, hospodaření s penězi. Poslední letošní výlet směřoval do okolí zříceniny Lichnice. Bojovali jsme v dopravě pingpongových míčků po potoce, učili se zálesáckým dovednostem v rozdělání ohně, opékání špekáčků.

Konference Radosti a strasti na cestě do samostatného života (22. května, Brno)

Pá, 8. 6. 2018

Naše „sesterská“ organizace Janus v Brně pořádala na Fakultě sociálních studií na Masarykově universitě v Brně zajímavou konferenci, která se zabývala situací „našich“ mladých lidí v době vlastního osamostatňování. Akce se účastnilo opravdu velké množství odborníků z celé republiky. Největší ohlasy, které jsme zaznamenali, měli mladí lidé, kteří touto zkušeností prošli a účastnili se panelové diskuse. Nás velmi autenticky zastoupili 3 mladí muži.

7. víkend pokračovacího kurzu (25.-27.5.2018)

Pá, 1. 6. 2018

Víkendový maraton je za námi, uskutečnil se totiž poslední víkendový kurz v tomto školním roce. Pátek jsme strávili vzájemným informováním, co jsme prožili v období mimo kurzy.

Dny pro dětské domovy (19. 5. 2018)

Pá, 1. 6. 2018

Tyto Dny pro dětské domovy byly neseny víceméně ve znamení Policie. Po hezkém a praktickém povídání Verči, zaměřeném zejména na finanční gramotnost, nás navštívila Městská policie Chvaletice. Jejich každodenní zkušenosti z terénu, ale i ukázky výstroje a auta byly tak zajímavé, že bylo téměř nemožné se s nimi rozloučit. Přes tradiční Labyrint (s vítězstvím VÚ Brandýs) jsme se propletli až k odpolední hře Policejní akademie. Všichni  zvládli náročná stanoviště včetně biatlonu na běžkách a střelby.

Omezení otevírací doby služby Doprovázení

Čt, 24. 5. 2018

Ve dnech 29. – 30. 5. 2018 nebude z provozních důvodů poskytována služba Sociální rehabilitace Doprovázení. Děkujeme za pochopení.

6. Víkend Základního kurzu (4. – 6. 5. 2018)

Út, 15. 5. 2018

Pokud měl někdo abstinenční příznaky z nedostatku kurzu, je to pochopitelné, protože jsme se tentokráte setkali po dlouhé odmlce šesti týdnů. O to raději jsme se viděli. Tématem tohoto víkendu byly vztahy – nejen partnerské, ale i kamarádské a přátelské. A tak kluci přemýšleli o holkách a vybírali si ideální ženu, holky o klucích…  Víte, jak „sbalit blondýnu“ ? Neptejte se jen Aleše a Anežky, našich profesionálů z Ulice, ale každého účastníka. Vědí, jak na to.

Syndikovat obsah